Tábori postai levelezőlapok

Magyar megszálló erők 1941 októberétől voltak kint a hadműveleti területen a Szovjetunióban. Vasútbiztosítást, partizánvadászatot láttak el az ukrán területeken. A Tábori postabélyegző felett az 1-es szám a tábori főpostahivatal száma.


1939-ből, Kárpátalja visszavételekor:

1941. Délvidék visszatér tábori posta április hónapban müködött:

​Tábori postát szállitó oszlop 1941. július 27-én:

Tábori lap a 2. hadseregből:


Többször előfordult, hogy a magyar alakulatok német alárendeltségben harcoltak, vagy a közelben nem volt magyar posta.

Így német postán továbbitották a levelezőlapokat.

Az ünnepekre gondolva adtak ki hivatalos képes tábori lapokat, melyek hátulján az adott ünnepre jellemző rajz volt. Minimum 30-féle változatta ismert.

1941. július 28-a, Kőrösmező. Indul a tábori posta.

Érdekeség a személyautó rendszáma: 258AM, melyet a Nyakkendö Kereskedelmi Kft-től vonultattak be.

1940. Erdély visszatélekor nagyon sok lap keletkezett, és az egész háború alatt a legszebbek itt jöttek létre. A tábori posta május 25-től október végiég szolgált.

Érdekeség! 2A lapot feladó hadnagy a Bori bányáknál volt az őrség tagja. Természetesen német postán leveleztek, mert német parancsnokság alatt voltak. A Todt szervezet bélyegzése is ritka.

1941. június 26-án hadat üzentünk Szovjetuniónak, és Kárpát csoport néven 40-45 ezer katonát küldtünk ki. Tábori posta is müködött egészen november 25-ig, mikor is haza szállításra került az utolsó alakulat is.

1944-ben újra megengedték az 1942-ben betiltott alakulatbélyegzők használatát, de csak a hátországi alakulatoknál.

Hadmüveleti területen továbbra is tilos volt.

1943-as doni katasztrófa után megváltoztatták a tábori posta kódrendszerét, mert féltek hogy sok adat az oroszokhoz került. 1943. májustól a tábori postahivatal bélyegzőben a számokat betű-betű kombináció váltotta fel, illetve az alakulatok száma postaszám helyett betű és 3 számú kódot kaptak.

Fellner János gyűjteménye