Az Osztrák Flottaegyesület története

- Ács István gyűjtőtársunk írása -
 
 Az Osztrák Flottaegyesület  megalakulása, avagy „Ganze Kraft Vorvärtz!”

1902-ben került szóba először egy tengerészeti egyesület megalapításának gondolata. A következő évben megalakult egy egylet, de sem székhelye, sem tagsági rendszere nem volt még. 1907-től nevezte magát hivatalosan is „Österreichischer Flottenverein”-nek a szervezet, ebben az évben cirka 1000 tagot számláltak.
Az egyesület mottója: „Teljes gőzzel előre!”  volt. Josef Thun-Hohenstein grófot nevezték ki elnöknek. 1908-ban Ferenc Ferdinánd főherceg lett a Flottaegyesület fő támogatója. Az egyesület viharos gyorsasággal nőni kezdett, 1909-ben már 2000 tagja volt, illetve Triesztben egy tengerészotthont alapítottak a befolyt adományokból. 1910-ben Alfred von und zu Liechtenstein herceg lett az elnök.
A bécsi Práterben tartott Vadászkiállítás alkalmából egy különálló pavilonnal képviselte magát az OFE, mely mellett egy 1:1 arányú világító tornyot építettek meg, amolyan reklámfogásként. 1910 novemberében az OFE elfoglalta hivatalos székhelyét Bécs IX. kerületében, a Schwarzspanierstraße 15. szám alatt. A folyamatosan, és minden fórumon reklámozó egyesület taglétszáma 1910. év végére 10.000 körül járt! A tagsági díj minden tagtól évi 25 Korona volt, de volt szó 5 és 10 Koronás tagdíjról is. A tagdíjak mellet neves és gazdag támogatói is akadtak az egyesületnek, nem küzdöttek anyagi nehézségekkel. 1911-ben regisztrálták a 20.000 tagot is, ekkor felvetődött egy 24.500 t-s hadihajó megépítésének gondolata az egyesület saját pénzéből….. Saját újságot is kiadott a szervezet, „Flagge” néven.
1913.-ban belépett a 30.000 tag, nem hazudtolta meg a mottóját a szervezet, rendületlenül törtek céljaikért előre. Ugyanezen évben tartották Bécsben az Adria Kiállítást, ahol az OFE is képviselte magát, az eddigi idők legnagyobb tengerészeti kiállítása zajlott.
1913. november 11.-én Bécsben a Mariahilferstraße 85.-87. alatt megnyitották a Flottamozit.

 A világháború alatt

Közvetlenül a háború kitörése előtt, 1914.július 14.-én az OFE 44.617 tagot számlált.
A kezdetben kis létszámú tömörülésből egy nemzetiségek felett álló, politikától független és társaságilag erős tömegszervezet lett. A OFE bécsi központi szerve mellett létrejöttek különböző helyi csoportok  is, ezeket a helyi csoportokat ott lehetett megalapítani, ahol legalább 20 OFE tag volt bejegyezve. 1914-ben 200 helyi csoport létesült, melyek közül sok külföldön  volt megtalálható.
Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolása után az új trónörökös, Károly herceg vette át a szervezet feletti főtámogató szerepét. A háború kitörése után az OFE megkezdte propaganda tevékenységét, melynek köszönhetően a háború alatt a beérkezett adományokból a cs. és kir. Haditengerészet egy tengeralattjárót és két repülőgépet építetett. A háború végére az OFE 80.000 tagot számlált!

Jelvényei, jelképei:

• 1: OFE tagsági jelvény, változat, jelzés nélkül
• 2: OFE tagsági jelvény, változat, hátoldalán gyártójel: „F.THILL’S Neffe, Wien”
• 3: OFE tagsági jelvény, zománcozatlan változat, jelzés nélkül
• 4: OFE támogatói jelvény, hátoldalán jelzés: „Ges. Gesch.” , Vaskereszt motívummal
• 5: OFE támogatói jelvény, jelzés nélkül, Vaskereszt motívummal, Magyar Flottaegyesületi változat, piros-fehér-zöld színekkel, magyar Szent Koronával

• 6: OFE tengeralattjárós támogatói nyakkendőtű, zománcos haditengerészeti zászló, Badenberg hercegi koronával fedett vörös-fehér-vörös pajzzsal,„U”  betűvel, ára 2 K
• 7: OFE tengeralattjárós támogatói nyakkendőtű, zománc nélküli haditengerészeti zászló, Badenberg hercegi koronával fedett vörös-fehér-vörös sávozást jelző pajzzsal,„U” betűvel, ára 2 K
• 8: OFE tengeralattjárós támogatói nyakkendőtű, zománcos haditengerészeti zászló, Habsburg-Lotaringiai dinasztia és Árpád ház címerével , „U” betűvel, ára 2 K
• 9: OFE tengeralattjárós támogatói jelvény, zománcos haditengerészeti zászló, Badenberg hercegi koronával fedett vörös-fehér-vörös pajzzsal,„U” betűvel, ára 2 K
• 10: OFE tengeralattjárós támogatói jelvény, zománcos haditengerészeti zászló, Habsburg-Lotaringiai dinasztia és Árpád ház címerével, „U” betűvel, ára 2 K, hátoldalán jelzés: „Ges. Gesch. Österr. Flottenverein” (Törv. véd. Osztr. Flottaegyesület)

• 11: OFE Érdemjelvény (Ehrenabzeichen d. ÖF.), Rudolf koronán függő, babérlevelekkel körülvett a tagsági jelvényt mintázó kitűző

• 12: OFE hadsegélyező plakett, Károly portréjával, jótékonysági céllal volt megvásárolható, a bevétel az OFE pénztárába került.

• 13-14: OFE Tagsági ruházat, az egyszerűség és célszerűség szem előtt tartásával tagsági ruházatot viselhettek a tagok, mely női és férfi konfekcióban került elkészítésre. A sötétkék vagy fehér színű anyagból készült, mindennemű jelzésektől mentes ruhákhoz megfelelő színű fejfedő is rendelkezésre állt, egy kitétel volt csak, a tagsági jelvényt viselni kellett minden ruházaton.

• 15-16: OFE zászlók, az OFE kiadásában különböző kivitelű zászlócskák kerültek értékesítésre (hajóra, épületre, járművekre).

• 17: OFE jótékonysági naptár, a háború időszaka alatt jótékonysági céllal kiadott zsebnaptárak tájékoztatóul szolgáltak az OFE tevékenységéről, jelképeiről, működéséről.

• 18-19: OFE jótékonysági képeslapok és bélyegek

• 20: OFE Helyi csoport emlékplakett

• 21: Az OFE nagyméretű sapkajelvényét, és kisebb jelvényeket-kiegészítőket nagyrészt a bécsi Franz Thill’s Neffe gyártotta.

A jelvények léteznek gomblyuk akasztós, tűs-bross, nyakkendőtűs, szúró-tűs változatban is. Zászló alakú női bross, férfi gallér tű és zsebóra függő kiegészítők is készültek.

 A háború után

A háború elvesztése és a Monarchia szétesése az OFE végét jelentette, de az egyesület tagjaiban nem hűlt ki a tűz, megpróbálták életben tartani valamilyen módon a szervezetet. A saját kiadványuk, a „Flagge” utolsó számát 1919. március/áprilisában adták ki. A meggyengült bécsi és helyi csoportok "Österreichischen Schiffahrtsverein", majd "Österreichischen Weltwirtschaftsgesellschaft" néven működtek tovább. A lelkes, hivatásukat veszített egykori tengerészek életben tartották a szervezet „lángját”, különböző helyeken  csoportokba szerveződve a fenti „ÖS-ÖW” mellett csoportokba tömörülve támogatták egymást, életben tartva a bajtársi szellemet. 
1924-ben 135 egykori tengerésztiszt kezdeményezésére és részvételével megalakult "Marine-Verband", mely az egykori OFE jogfolytonos szervezeteként tekintett magára, be is költözött az OFE egykori irodáiba, a Schwarzspanierstraße 15. szám alá.
Lassú fejlődés mellet a szervezet túlélte a II. nagy világégést is. Többszöri átszervezés, egyesületek közötti fúzió és átnevezés után "Österreichischer Marineverband" néven a mai napig hagyományőrző szervezetkén működik az osztrák állam támogatásával a volt és jelenlegi tengerészeket tömörítő egyesület.

 Források:

• HD. Rauch, Dorotheum
• Sallay – „Mindent a hazáért!”
• Győri Lajos – „A cs. és kir. Haditengerészet békében és háborúban”, 1935
• Dr. Wladimir Aichelburg – „Vom Flottenverein zum Marineverband”
• Pilch Jenő – „Ausztria és Magyarország hadserege”
• OFE 1915-ös és 1918-as naptár