Osztrák Katonaözvegyek és Árvák Alapja

(K.k. Österreichischen Militär- Witwen- und - Waisenfond)

- Ács István gyűjtőtársunk írása -
 

1914-ben a volt cs. és kir. Hadügyminiszter, Franz Xavier Freiherr von Schönaich felhívást intézett a monarchia népeihez, hogy különböző adományokkal támogassák a harcokban megözvegyült asszonyokat, és elárvult gyermekeket.

A többi segélyezéssel foglalkozó szervezethez hasonlóan különböző rendezvények megszervezésével (például a tuberkulózis elleni,  amit a tömegek nyomorából és szegénységéből eredő tömegesen egészségtelen életmód terjesztett el), vagy kisebb emlék- és ajándéktárgyak árusításával próbáltak bevételhez jutni, amit az özvegyek és hadiárvák segélyezésére fordítottak. A segélyalap vezetősége Bécsben, az Aurenbruggergasse 2. szám alatt működött. Adtak ki képes levelezőlapot, postabélyeget, jelvényeket.

A címben szereplő jelvényt valószínűleg 1917-től árusították a fellelt plakátok és adomány nyugták szerint. Érdekessége, hogy porcelánból készült, és a plakáton megjelenő grafikát mintázza a síró özvegyet és gyermekét védő angyallal.

A mozgalom egyik különleges hozadéka az volt, hogy hanglemezen (30 cm-es Schellack-Schallplatten) is elérhetőek voltak a felső vezetés beszédei a nagyközönség számára. A hanglemezek rögzítésében az uralkodóház tagjai, illetve a katonai vezetés prominensei is részt vettek, többek között maga az uralkodó, a trónörökös, vagy Conrad von Hötzendorf. A felvételek nem célirányos segély felhívások voltak, hanem tájékoztató gondolatok a Monarchia helyzetéről, a háború menetéről. A lemezeket a berlini Firma Lindstörm készítette. A háborús propaganda egy új szelete tárult fel ezáltal.