Monarchiás repülősjelvények

(Tábori pilótajelvény)

- Ács István gyűjtőtársunk írása -
 

Az Osztrák-Magyar Monarchia repülőcsapatainak tevékenységéhez szorosan kapcsolódik az úgynevezett “tábori pilótajelvény”, melyet meghatározott teljesítményekért adományozott a hadvezetőség.

I. Ferenc József osztrák császár és magyar király 1912. szeptember 11-én kelt legfelsőbb elhatározásával, az egyenruha jobb mellrészén lévő, zseben viselhető tábori pilótajelvényt rendszeresített a repülőgép vezető állomány számára. A teljesítmény jelvényt, a léghajósosztály parancsnokának javaslata alapján, az összes tényleges és nem tényleges állományú olyan személyek részére adományozhatták, akik az időnként meghatározott repülési/bevetési feltételeknek megfeleltek.

Néhány leírás visszaemlékezés szerint valószínű, hogy az alapítás előtt is történt adományozás a tábori pilótajelvényekből, repülőtisztek részére. A közös hadügyminisztérium 1913. február 22-én kelt, 243/1913. számú okirata szerint első alkalommal, 18 katonai pilótarészére történt adományozás. Ekkor kapott tábori pilótajelvényt, többek között: Emil Uzelac alezredes, Petróczy István százados, Holeka Rudolf, Banfield Károly, Kenese Waldemar főhadnagyok, Flassing József, Schindler Alfréd hadnagyok.

A tábori pilótajelvény adományozási feltételei és a jelvény formája több alkalommal is változott. A Rendeleti Közlönyökben az uralkodó szabályozta az adományozás feltételeit. Időnként pedig módosította a mellen hordható reprezentatív kivitelű tábori pilótajelvényt. A jelvény tulajdonosa használhatta neve után a “tábori pilóta” büszke címet.

Valószínű, hogy ez a prototípus! 1912-1913 között készült. Ovális alakú zöld zománcozású tölgykoszorúra erősített, jobbra néző kiterjesztett szárnyú sassal. A koszorú találkozásánál, felül az osztrák császári korona, alul pedig fehér zománcmezőben, vörös betűkkel: F. J. I./ I. Ferenc József monogramja látható. Mérete: 63×41 mm. Anyaga: tűzzománcozott bronz.


Ezt a típust a Wiener-Neustadt repülőtiszti iskolán végzett, kiváló minősítésű tisztek készítették a bajtársi összetartozásuk jelzésére. Az ovális alakú, zöld színűre zománcozott tölgykoszorú felső illesztésénél látható az osztrák császár koronája, melyből alul két darab vörösre zománcozott szalag lóg. Lent a koszorúban pedig a fehér pajzsban az uralkodó monogramja illeszkedik: F. J. I. Középen helyezkedik el a bronzozott, balra néző sas madár. Létezik ezüst és bronz kivitelben is. A sas hátulján, középen, a gyártó cég neve: Zimbler Wien VII. olvasható. Mérete: 61×63 mm. Anyaga: tűzzománcozott bronz, illetve ezüst.

Az Osztrák-Magyar Monarchia a különböző frontszakaszokon alkalmazta légierejének egyes részeit. Általában a magasabb egységekhez szerveztek (csoportosítottak) egy repülőszázadot, de ezeket időnként feltöltötték vagy átcsoportosították.

A háború végére a Monarchiának már 74 különféle feladatra bevethető repülőszázada volt. Külön-külön alegységekbe szervezték a felderítő-,vadász- és bombázószázadokat. Több repülőszázad élén magyar nemzetiségű parancsnok szolgált. Háborúban a tábori pilótajelvény adományozásának a következő feltételeknek kellett megfelelni:”… Tíz eredményes ellenség feletti repülés, egyenként legalább két órás időtartammal annak feltételezésével, hogy a repülés távolsága az ellenséges tüzérségi vonalakon túl terjed. Az indulásnak és leszállásnak simán kell történnie…”

 

Mérete és formája hagyományos, a jelvény középső részét a balra néző hatalmas sas uralja. A zöld babérkoszorú felső részén a császári korona, alul pedig az uralkodó monogramja látható, fehér zománcozott pajzsmezőben: F.J.I. Hátoldalán van a feltűzésre szolgáló pánt és a gyártó neve: I. ZIMBLER WIEN VII. A ritka jelvény mérete: 61×63,5 mm.

A pilótajelvény doboza.

1916. november 21-én elhunyt I. Ferenc József. Utóda Habsburg IV. Károly lett. Átmenetileg csak annyiban változott a tábori pilótajelvény, hogy az F.J.I. monogram helyett, Károly király “K” névjele került a fehér tűzzománc pajzsra. Ezt a típust 1917. első kilenc hónapjában adományozták.

I. Ferenc József osztrák császár és magyar király 1916. november 21.-én elhunyt. Utóda, a szintén Habsburg-dinasztiából származó IV. Károly lett, akit 1916. december 30.-án koronáztak Budapesten magyar királlyá. A fiatal uralkodó igyekezett jobban figyelembe venni alattvalói nemzeti érzelmeit és hagyományait. Ez kifejezésre jutott abban is, hogy a jelképrendszerek is módosultak a következő évben. 1917. szeptember 10.-én alapította, illetve módosította a “Tábori pilótajelvényt”. A jelvény felső felére a császári korona mellé odakerült a magyar Szent Korona is. Alul pedig a zöld színű babérkoszorú találkozásánál már Károly monogramja helyezkedik el.

Az ovális alakú, zöld zománcozású koszorú közepén balra néző, kiterjesztett szárnyú sas illeszkedik. A koszorún felül a osztrák császári és magyar királyi “Szent Korona”. Alul pedig “K”, vagyis IV. Károly király monogramja látható, fehér zománcozású pajzsban. A hátoldalán, a sas középső részén a “ZIMBLER” cég beütése olvasható. A jelvény mérete: 41×61 mm.

Tengerészeti pilóta jelvény 1915

1. Linienschiffsleutnant Heinrich Huss
2. Linienschiffsleiutnant Gustav Klasing
3. Linienschiffsleiutnant Viktor Klobucar-Bukovina von Bunic
4. Linienschiffsleiutnant Franz Mikuleczky
5. Linienschiffsleiutnant Hugo Ockermüller
6. Linienschiffsleiutnant Hugo von Wiktorin
7. Linienschiffsleiutnant Wenzel Wosecek
8. Fregattenleutnant Gottfried Freiherr von Banfield
9. Fregattenleutnant Heinrich Fontain von Felsenbrunn
10. Fregattenleutnant Kurt Herzberg
11. Fregattenleutnant Alois Kaindl
12. Fregattenleutnant Konstantin Maglic
13. Fregattenleutnant Alfred Freiherr von Minarelli-Fitzgerald
14. Fregattenleutnant Glauko Prebanda
15. Fliegermaat Johann Molnar
16. Fliegerquartiermeister Ottokar Czaszlovsky
17. Linienschiffsleutnant Stephan Drakulic
18. Linienschiffsleutnant Karl Dum
19. Linienschiffsleutnant Demeter Konyovits
20. Linienschiffsleutnant  Jakob Sturm
21. Fregattenleutnant Dragan Babic
22. Schiffsbauingenieur1. Klasse Ing. Theodor Weichmann
23. Maschinenbauingenieur 2. Klasse der Reserve Ing. Josef Mickl
 

Repülő megfigyelő jelvény 1917.

Tengerészeti pilóta és megfigyelő jelvény 1918.

 

Légjáró jelvény tervezetek

Gyűjtötte: Ács István