Honvédelmi Polgári Érdemkereszt

17.059/eln. Psz. — 1944. számú körrendelet.

A Polgári Honvédelmi Érdemkereszt alapszabályai

 

1. §

A Polgári Honvédelmi Érdemkeresztet Magyarország Főméltóságú Kormányzója a honvédelem érdekében háború idején kiváló buzgalommal és áldozatkészséggel teljesített különösen hasznos szolgálatokkal érdemeket szerzett magyar állampolgároknak adományozza. Az adományozás a m. kir. honvédelmi miniszter előterjesztésére díjmentesen történik.

 

2. §

A Polgári Honvédelmi Érdemkereszt fokozatai:

   1. Polgári Honvédelmi Arany Érdemkereszt,

   2. Polgári Honvédelmi Ezüst Érdemkereszt,

   3. Polgári Honvédelmi Bronz Érdemkereszt

Polgári Honvédelmi Bronz és Ezüst Érdemkereszt

3. §

A Polgári Honvédelmi Arany Érdemkereszt 42 mm átmérőjű aranyozott kereszt, melynek szárai a közép felé gyengén összefutnak. A kereszt közepét egy 2 mm széles babérkoszorúval övezett 20 mm átmérőjű körlap fedi, melyet Magyarország pajzs alakú kis címere ékesít, felette a Szent Koronával. Az éremfelület hátsó oldalán ,,A honvédelemért 1944" felírás.

A Polgári Honvédelmi Ezüst Érdemkereszt éremfelületének rajza és nagysága ugyanolyan, de ezüstözött.

A Polgári Honvédelmi Bronz Érdemkereszt éremfelületének rajza és nagysága ugyanolyan, de bronzból készült.

A Polgári Honvédelmi Arany, Ezüst, Bronz Érdemkereszt 40 mm széles, háromszög alakban összehajtott szalagon a bal mellen viselendő. A szalag két szélén 16—16 mm széles sötétpiros sáv között 2—2 mm széles fehér és középen 4 mm széles smaragdzöld sáv húzódik.

4. §

A Polgári Honvédelmi Érdemkereszttel oklevél nem jár, de az adományozásról a m. kir. honvédelmi miniszter értesítést ad ki.

 

5. §

A Polgári Honvédelmi Érdemkereszttel kitüntetett személy jogosult magát a kitüntetés tulajdonosának nevezni. Kiváltság az adományozással nem jár.

 

6. §

A Polgári Honvédelmi Érdemkereszt jelvényei magánalkalmakra kisebbített alakban (en miniature) is viselhetők.

 

7. §

A Polgári Honvédelmi Érdemkereszt tulajdonosai, ha későbben magasabb fokozattal tüntettetnek ki, az alacsonyabb fokozatú Polgári Honvédelmi Érdemkeresztnek is tulajdonosai maradnak és azt viselhetik.

8. §

A Polgári Honvédelmi Érdemkereszt jelvényei a tulajdonos elhalálozása után emlékül az örökösök birtokában maradnak.

 

9. §

A büntető és egyéb törvényeknek a rend- és dísz jelekre vonatkozó rendelkezései a Polgári Honvédelmi Érdemkeresztre is alkalmazást nyernek.

Kelt Budapesten, 1944. évi március hó 1. napján.

Horthy s. k.

Budapest, 1944. évi március hó 3-án.

Csatay Lajos s. k."

73.424/eln. Psz. — 1944. számú körrendelet.

A Polgári Honvédelmi Érdemkereszt alapszabályaihoz függelék alapítása

Függelék a Polgári Honvédelmi Érdemkereszt alapszabályaihoz

Az életveszélyes körülmények között bátor magatartással szerzett érdemekért adományozott Polgári Honvédelmi Érdemkereszt szalagját két keresztbehelyezett aranyozott babérág díszíti. Az ugyanilyen érdemekért leventeifjú vagy leventeleány részére adományozott Polgári Honvédelmi Érdemkereszt szalagján e babérágak közé a levente jelvény 12 milliméter nagyságú kicsinyített mását kell elhelyezni.

Kelt Budapesten, 1944. évi szeptember hó 6. napján.

Horthy s. k.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 16-án

Csatay Lajos s. k . »

 

Adományozásra nem került arany fokozat

 

Ajánlott filmek: filmhiradokonline.hu/watch.php?id=5656