Bronz Signum Laudis

 

A bronz és ezüst signumok béke és hadiszalagos adományozását egyben közöljük.

A diagramok nem mutatják az elmaradt háborús kitüntetések viseléséhez kiadott bronz signumokat.

Jellemző adományozások:

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1942. évi február hó 26. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával elrendelni méltóztatott, hogy a szerb felkelők elleni hadműveletek alkalmából Dicsérő Elismerése a hadiszalag és a kardok egyidejű adományozása mellett tudtul adassék:
nemes Tar Károly kapitánynak,
dr. Böhm Sándor orvos-századosnak és
Szomor László II. főhajónagynak, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásakért;
Dicsérő Elismerése a hadiszalag egyidejű adományozása mellett tudtul adassék:
nemes Vörös Lajos kapitánynak, az ellenség előtt kifejtett kiváló és eredményes teljesítményeiért.
(Rendelet száma: 11.625/eln. 8/e. — 1942. évi március hó 4-én.)

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1942. évi február hó 16. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával elrendelni méltóztatott, hogy Dicsérő Elismerése tudtul adassék:
vitéz Ugray Gábor csendőr őrnagynak az erdélyi kommunista mozgalom felderítése terén teljesített kiváló és eredményes szolgálataiért.
(Rendelet száma: 112.663/eln. 20. — 1942. évi február hó 26-án.)
"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1942. évi február hó 26. napján Budapesten kelt legfelsőbb
elhatározásával elrendelni méltóztatott, hogy Dicsérő Elismerése tudtul adassék:
vitéz nemes Hadusfalvy István alezredesnek, — a központi nyo.mozóparancsnokságnál hírközpont-vezetői minőségben,
vitéz Bódy Vilmos,
Zoltay Pál és
Körmendy Árpád g. őrnagyoknak, — a gazdászat-közigazgatási szolgálat terén,
Jakabos István századosnak, — a tiszthelyettesi sarjadék oktatása és nevelése terén, valamint
szárnyparancsnoki minőségben,
Madacsay Béla és
Máté Ferenc századosoknak, — nyomozó alosztálynál beosztott tiszti- és parancsnoki minőségben kifejtett kiváló és eredményes teljesítményeikért.
(Rendelet száma: 112.739/eln. 20. — 1942. évi március hó 6-án.)
"

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1942. évi március hó 30. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával, a szovjet elleni hadműveletek alkalmából elrendelni méltóztatott, hogy Dicsérő Elismerése a hadiszalag és a kardok egyidejű adományozása mellett tudtul adassék:
Szalay István I I . és
Demtsa Pál századosoknak,
vitéz nemes Ballay Győző I I . ,
Ló'csey Endre és
Gencsy József főhadnagyoknak,
Bokrossy Jenő és
Kőhalmy János hadnagyoknak,
Horváth-Kis József (1909. Süttör — Bárcza Katalin),
Kondra Pál (1910. Vác — Zselló Irén) és
Major Pál (1912 Csáktornya — Petrics Viktória) tart. hadnagyoknak,
Bakó Lajos (1915. Miskolc — Kriska Ilona),
Presko Gyula (1915. Kispest — Körmendi Gizella),
dr. Bécsi Elemér (1913. Pincehely — Sátor Ilona),
Orbán László (1915. Bánhorvát — Antal Mária),
Dezsőházi Rudolf (1915. Pécs — Gresó Erzsébet) és
Á. Kovács József (1914. Tiszaföldvár — Csontos Terézia) tart. zászlósoknak, továbbá
az időközben repülőhalált halt:
Jomby Kálmán és
omm Barna főhadnagyoknak, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásukért;
Dicsérő Elismerése a hadiszalag egyidejű adományozása mellett tudtul adassék:
Serényi Róbert alezredesnek,
Móricz Gyula őrnagynak.
nemes duinofelsi Ivánka Rezső századosnak,
Pápay Ferenc I I . kapitánynak és
Sille Sándor főhadnagynak, az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálataikért.

(Rendelet száma: 19.533/eln. 8 e. — 1942. évi április hó 10-én.)"