Ezüst Signum Laudis

 

Másodszor: 23 adományozás

Harmadszor: 2 adományozás.

A bronz és ezüst signumok béke és hadiszalagos adományozását egyben közöljük.

Jellemző adományozások:

"A Kormányzó Úr Ő Főméltósága az 1942. évi március hó 30. napján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával, a szovjet elleni hadműveletek alkalmából elrendelni méltóztatott, hogy ugyanezen alkalomból Dicsérő Elismerése a hadiszalag és a kardok egyidejű adományozása mellett újólag tudtul adassék:
Túrmezei Ödön (1916. Budapest — Morvay Gizella) tart. zászlósnak, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért.

(Rendelet száma: 19.533/eln. 8 e. — 1942. évi április hó 10-én.)"

"A magyar királyi belügyminiszter előterjesztésére megengedem, hogy a magyar királyi rendőrség kiépítése és a közbiztonsági szolgálat ellátása terén kiváló buzalommal és odaadással teljesített szolgálatáért dr. Élaiássy Sándornak, a magyar királyi rendőrség budapesti főkapitánynak harmadízben, és dr. Török Jánosnak, a magyar királyi rendőrség budapesti főparancsnokának negyedízben elismerésem tudtul adassék.

Kelt. Budapesten, 1942. május hó 6. napján.

Roth s.k.

dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s.k."

Ezüst fémjelzés a koronánál

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1940. évi március hó 28-án kelt legfelsőbb elh atározásával elrendelni méltóztatott, hogy Dicsérő Elismerése Újólag tudtul adassék:
Dr. Renvers Ferenc alezredesnek, a m. kir. Tárcanélküli (Felvidéki) Miniszter úr mellett, mint a honvédelmi tárcát érintő ügyek előadója és összekötő tiszt kifejtett kiváló és eredményes teljesítményeiért.
(Rend. sz.: 16.167/eln. 8. — 1940. évi április hó 5-én.)

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1940 évi március hó 9-én kelt legfelsőbb elhatározásával adományozni méltóztatott — a tényleges szolgálatból való kiválásuk alkalmából Dicsérő Elismerése újólag tudtul adassék:
Temesy József ny. áll. őrnagynak, a katonai közigazgatási szolgálat terén kifejtett kiváló és eredményes teljesítményeiért.
(Rend. sz.: 13.960/eln. 8. — 1940. évi március hó 27-én.)