Katonai Szolgálati Jelek

 
 
 
A Katonai Szolgálati Jelet Ferenc József alapította trónra léptét követően, 1849. szeptember 29-én. A kitüntetésben a folyamatosan szolgálatot teljesítő katonák részesülhettek. Az alapszabályok többször módosultak, de Horthy az első világháborúban érvényes szabályokat követve alapította meg  Magyarország szolgálati jeleit 1923. március 29-én.  A tiszti I. osztály 40 év  után, a II. osztály 30 év után, a III. osztáy 20 évet követően járt. A legénységi I. osztályért 20, a II. osztályért 10, a III. osztályért 6 évet kellett szolgálni. 
A Monarchia császári jelképeit magyar szimbólumok váltották fel. Megváltoztak a szalagok is. A tiszti jelekre új középrész került, viszont a legénységi kitüntetésekhez nem nyúltak. A Monarchia legénységi szolgálati jelein cső vagy gömbfülekkel találkozhatunk, melyeket a Horthy-korszakban is használtak, csak a szalagot cserélték át rajtuk.
A magasabb szolgálati jel elnyerésével az alacsonyabb fokozatot be kellett szolgáltatni.
A keresztek alapja egyforma: egy 35 mm-es szélesedő szárú bronz kereszt, melyen horizontális fül lett kialakítva. A fülhöz egy 4-8 mm hosszúságú, többnyire gyöngysoros díszítésű, ovális kontraszem kapcsolódik, melyen hozzá rögzített függesztő karikát találunk. A hátoldaluk sima felületű, bár találhatunk rajtuk évszámot, amely valószínűleg az jubileumi évfordulót mutatja. 
A szalagok kezdetben egyformák voltak, melyek a magyar zászló színeit idézik. 
 
 
1942.november 19-én a szabályváltozásokat követően a tiszti I. osztály 35, a II. osztály 25, a III. osztály 15 év után volt elnyerhető. Különbséget tettek a katonai és nem katona állományú tisztek, valamint katonai tisztviselők között, melyet a különböző szalagszínek jelöltek. A nem katonai állományú Tiszti Szolgálati Jel szalagja zöld színű, közepén 2 mm-es piros sávval, szélein 5-5 mm-es fehér és vörös sávval. 
A katonai Tisztviselői Szolgálati Jel szalagja fehér színű, közepén 3-2-3 mm-es piros-fehér-zöld sávokkal, a széleken ellentétas (piros-zöld) 2 mm-es sávval. 
A szalagsávokon nem volt kicsinyített jelvény. 
A tiszti I. osztályon (1942 után: katona állományú Tiszti Szolgálati Jel) (Más szalaggal:nem katona állományú Tiszti Szolgálati Jel, vagy katonai Tisztviselői Szolgálati Jel) aranyozott bronzkereszt, melynek közepén angyalos középcímer van elhelyezve. A kontraszem 20 mm hosszú, aranyozott pálmalevél formájú. A kereszt szélénél 2 mm-es sötétzöld zománccsík fut körbe. (Az 1923-as változatnál nincs zománccsík.) Szalagja 40 mm-es, háromszögletű vörös mellszalag, szélein 5-5 mm-es fehér és zöld sávval. 
 
Az I. osztályú Tiszti Szolgálati jel keresztje
 
A tiszti II. osztály aranyozott bronzkereszt, ezüstözött cser- és olajággal keresztezett kiskereszt, a kereszt szélein 2 mm-es sötétzöld zománccsíkkal. (Az 19923-as változaton nincs zománccsík.)
 
II. osztályú Tiszti Szolgálati Jel
 
A tiszti III. osztályú Szolgálati Jel 1923-as változatán az aranyozott bronzkereszt közepén nagyméretű Szent Koronával. 1929-től a Korona kisebb alakban jelenik meg. 
 
III. osztályú Tiszti Szolgálati Jel
 
 
A Legénységi Szolgálati Jel aranyozott bronzkereszt, melynek közepén egy ezüstözött, vagy bronz színű, babérkoszorúval körülvett, rátett medalion látható, közepén XX-as számmal. Szalagja 40 mm széles, vörös mellszalag, szélein 5-5 széles fehér és zöld sávval. 
A II. osztály közepén az ezüstözött, vagy bronz színű medalionban X-es szám látható.
A III. osztály medalionjában VI-os szám van. 
 

Legénységi Szolgálati Jelek

 

Szolgálati Díszérem

Elődje az 1898-ban a katonai tisztviselőknek adományozott Díszérem 40 Év Hű Szolgálatért kitüntetés volt. Horthy 1923. március 29-én a jogfolytonosságot követve alapította meg a Szolgálati Díszérmet.

Az eső változatot rövidesen visszavonták és nem adományozták. Ez a kitüntetés egy 40 mm-es, egyoldalas, aranyozott és fehér zománcos görög kereszt volt. Közepén aranyozott medalion volt, melyen a 35 ÉV HŰ SZOLGÁLATÉRT felirat olvasható. Két oldalán tölgyfakoszorúval, felül pedig a Szent Koronával határolták az írást. 

Ezután került bevezetésre a Tiszti Szolgálati Díszérem és a Legénységi Szolgálati Díszérem. Mindkét kitüntetést 35 év tényleges szolgálati időt követően lehetett elnyerni. 

A tiszti díszérem egy II. osztályú Tiszti Szolgálati Jelből és a mögé elhelyezett sugaras körből áll. Szalagja és kontraszeme megegyezik a tiszti II. osztályéval. A kereszt szélei zománcozottak. A címer lehet ezüst vagy aranyszínű egyaránt.

Tiszti Szolgálati Díszérem

A Legénységi Szolgálati Jel abban különbözik a tiszti kereszttől, hogy a kereszt szélei nem zománcozottak. A címer ezüst vagy aranyszínű is lehet.

A katonai Szolgálati Jel adományozási feltételeinek megváltoztatása

 

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága a következő legfelsőbb elhatározást méltóztatott kibocsátani:

A magyar királyi honvédelmi miniszter előterjesztésére a "Katonai Szolgálati Jel és a Díszérem 35 évi hű szolgálatokért" odaítélési rendszerének a magyar királyi honvédség mai szolgálati viszonyainak megfelelő megváltoztatását rendelem és a Katonai Szolgálati Jel új szabályait jóváhagyom.

A szükséges intézkedések megtételével a m. kir. honvédelmi minisztert bízom meg.

Kelt Budapesten, 1942. november 19-én. 

Horthy s.k. 

vitéz Nagy s.k. 

 

A jóváhagyott új Alapszabályokat és Végrehajtási Határozatokat a következőkben kiadom:

I. 

A Katonai Szolgálati Jel Alapszabályai

1. 

A Katonai Szolgálati Jel a m. kir. honvédség és csendőrség tiszti és legénységi állományában eltöltött tényleges szolgálat elismerésére és külső megjelölésére szolgál. 

2. 

A Katonai Szolgálati Jelnek tiszti, tisztviselői és legénységi fokozatai vannak.

"A"

Tiszti és tisztviselői fokozatok: 

a; az I. Állományfőcsoport "A" állománycsoportjában I. A, II. A, III. A osztályú Tiszti Szolgálati Jel.

b; az I. Állományfőcsoport "B" állománycsoportjában I. B, II. B, III. B osztályú Tiszti Szolgálati Jel.

c; a II. Állományfőcsoportban I. T, II. T, III. T osztályú Tisztviselői Szolgálati Jel.

 

"B"

Legénységi fokozatok: 

Szolgálati Díszérem I., II., III. osztályú Legénységi Szolgálati Jel.

 

3. 

Az igényjogosultsági feltételek bekövetkeztekor a Tiszti és Tisztviselői Szolgálati Jelet, valamint Szolgálati Díszérmet a m. kir. honvédelmi miniszter, a Legénységi Szolgálati Jel többi fokozatát pedig az állománytest-parancsnok ítéli oda.

 

4.

Igényjogosultsági feltételek:

A Tiszti és Tisztviselői Szolgálati jel III. osztályára 15, II. osztályára 25, I. osztályára 35; a Legénységi Szolgálati Jel III. osztályára 6, a II. osztályára 10, I. osztályára 20, a Szolgálati Díszéremre pedig 35 évi tényleges szolgálati idő betöltése. a felemelten számító szolgálati idő, valamint a várakozási illetménnyel, vagy illetmény nélkül szabadságon töltött idő, valamint "M" igénybevétellel teljesített tényleges szolgálat nem számítható be.

 

5.

A Tiszti és Tisztviselői Szolgálati Jel

I. osztálya 20 mm hosszú láncszemen függő, homályos bronzszínű, zöld zománcbetéttel készült, íveltszélű fémkereszt, középen Magyarország angyalos középcímerének fényesen  aranyozott kisebbített  másával,

II. osztálya homályos bronzszínű, zöld zománcbetéttel készült, íveltszélű fémkereszt, közepén Magyarország cser- és olajággal övezett kis címerének fényesen ezüstözött kisebbített másával;

III. osztálya homályos bronzszínű, íveltszélű bronzkereszt, közepén a Magyar Szent Korona fényes bronzzal futtatott kisebbített másával. 

A Szolgálati Díszérem homályos bronzszínű, fémből készült és a középpontból sugárszerűen szétágazó vonalkázással, valamint gyöngysor szegélyezéssel díszített 32 mm átmérőjű kör alakú érem, amelyen ugyancsak homályos bronzszínű íveltszélű fémkereszt van elhelyezve, közepén Magyarország cser- és olajággal övezett kis címerének fényesen ezüstözött kisebbített másával.

 

A Legénységi Szolgálati Jel

I. osztálya homályos bronzszínű, íveltszélű fémkereszt, közepén -ezüstözött fémből- cserkoszorúban elhelyezett "XX" számmal.

II. osztálya homályos bronzszínű íveltszélű bronzkereszt, közepén -ezüstszínű fémből- kettős körben elhelyezett "X" számmal.

III. osztálya homályos bronzszínű, íveltszélű fémkereszt, közepén kettős körben elhelyezett "VI" számmal. 

 

A Katonai Szolgálati Jelet a nemzeti színekből és háromszögalakban összehajtott szalagon, a bal mellen viselik. 

Az I. Állományfőcsoport "A" állománycsoportjába tartozók Tiszti Szolgálati Jelének és a Legénységi Szolgálati Jelnek piros szalagját egy 5 mm széles fehér és egy 5 mm széles zöld sáv szegélyezi. 

Az I. Állományfőcsoport "B" állománycsoportjaiba tartozók Tiszti Szolgálati Jelének szalagja zöld színű, közepén egy egy a szegélyekkel párhuzamos 2 mm széles piros csíkkal, a szegélyein egy-egy 5 mm széles fehér és piros sávval.

A Tisztviselői Szolgálati Jel szalagjának alapszíne fehér, közepét a szegélyekkel párhuzamosan futó (3+2+3) 8 mm széles nemzetiszínű sáv díszíti, a szegély 3 mm széles és a középső sáv piros csíkja felől zöld, a másik oldalon piros színű. 

6.

A Rendjelek, Érdemjelek, Dísz- és Emlékjelek rangsorában a Katonai Szolgálati Jelek közvetlenül megelőzik a megfelelő régi Katonai Szolgálati Jelet, a Szolgálati Díszérem pedig közvetlenül az új I. osztályú Legénységi Szolgálati Jel elé sorol. A Tiszti, Tisztviselői Szolgálati Jel azonos fokozatán belül a sorrend: A osztályú Tiszti, B osztályú Tiszti, T osztályú Tiszti Szolgálati Jel. 

 

7. 

A Tiszti és Tisztviselői Szolgálati Jel, valamint a Szolgálati Díszérem odaítéléséről okiratot, a Legénységi Szolgálati Jelodaítéléséről igazolványt kap a tulajdonos. 

 

8.

A Katonai Szolgálati Jel odaítélése díjmenetesen történik. 

 

9.

Csak egy Szolgálati Jel viselhető. Magasabb fokozat odaítélése után az alacsonyabbat be kell szolgáltatni. Magasabb fokozat odaítélése után az alacsonyabbat be kell szolgáltatni. Az utoljára odaítélt fokozat a tulajdonos, illetőleg annak elhalálozása után az örökös birtokában marad. 

 

10.

Csak az előírásnak megfelelő jelvényt szabad viselni.

 

11.

A büntető- és egyéb törvényneknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezései a Katonai Szolgálati Jelre is vonatkoznak.

 

II.

Végrehajtási Határozatok a Katonai Szolgálati Jel Alapszabályaihoz.

 

Magyarország Főméltóságú Kormányzójának 1942. évi november 19-én a Katonai Szolgálati Jel adományozási feltételeinek megváltozatatása tárgyában kelt legfelsőbb elhatározásának végrehajtására a következőket rendelem:

 

I. Fejezet

Általában

Az új alapszabályok jóváhagyása folytán a régi alapszabályok a hozzájuk tartozó módosításokkal, valamint a Katonai Szolgálati Jelre és a Díszérem 35 évi hű szolgálatokért-re vonatkozóan kiadott minden rendelet érvénytelenné vált.

Az adományozási feltételek megváltoztatásának visszamenő hatálya csak a ma még tényleges szolgálatban állókra van.

 

II. Fejezet

Igényjogosultság megállapítása

a; A Tiszti és Tisztviselői Szolgálati Jel különböző fokozataira az igényjogosultság bekövetkezését az anyakönyvi lapok alapján -kizárólag csak a tényleges katonai szolgálati idő figyelembe vételével- az állománytest-parancsnokság tartja nyilván, s mindazokról, akik a következő évben arra igényt nyernek, minden év december 1-ig névjegyzéket terjeszt elő a honvédelmi miniszterhez.

A névjegyzék rovatai: 1. Csapattest, 2. név, 3. rendfokozat, 4. mely Szolgálati Jelre jogosult és 5. megjegyzés.

b; A Szolgálati Díszéremre vonatkozó igényjogosultság megállapítása és a névjegyzék felterjesztés az a; alattiak szerint, azonban esetenként, az igényjogosultság megszerzése időpontjának megfelelően történik.

c; A Legénységi Szolgálati Jelre való igényjogosultság bekövetkezését, ugyancsak kizárólag tényleges katonai szolgálati idő figyelembe vételével, az odaítélésre is hivatott állománytest parancsnokok állapítják meg. 

 

III. Fejezet

Okirat, igazolvány

A Tiszti és Tisztviselői Szolgálati Jel, valamint a Szolgálati Díszérem odaítéléséről kiállított okirat a néven, rendfokozaton kívül az igényjogosultság megszerzésének időpontját és a Szolgálati Jel pontos meghatározását tartalmazza.

A Legénységi Szolgálati Jel I.-III. osztályának odaítéléséről az állománytest parancsnok a következő minta szerint nyilvántartási számmal ellátott és a parancsnokság bélyegzőjével hitelesített igazolványt ad ki az érintettnek (p. d. a. mintát lásd Honv. Közl.)

 

IV. Fejezet

Az odaítélés kihirdetése és előjegyzése

A Tiszti és Tisztviselői Szolgálati Jel, valamint a Szolgálati Díszérem odaítélése a honvédelmi miniszter kirdeti ki a Honvédségi Közlönyben. A Legénységi Szolgálati Jel I.-III. osztályának odaítélését napiparancsban kell kihirdetni. 

Az odaítélés napját és tényét állománykezelés után a minősítésben és az anyakönyvi lapon kell jegyezni.

 

V. Fejezet

A Katonai Szolgálati Jel rövidítése és jelzése

A Katonai Szolgálati Jel megjelölésre a következő rövidítéseket és jelzéseket rendszeresítem:

I. A) osztályú Tiszti Szolgálati Jel =I. A. Szj. = (1) A.

II. A) osztályú Tiszti Szolgálati Jel stb. = II. A. Szj. = (II) A.

I B) osztályú Tiszti Szolgálati Jel stb = I. B. Szj. =(I) B.

I. T) osztályú Tisztviselői Szolgálati Jel stb. = I. T. Szj. = (I) T.

Szolgálati Díszérem =Sz. Dé. = (35) D.

I. osztályú Legénységi Szolgálati Jel = I. L. Szj. = (XX) L.

II. soztályú Legénységi Szolgálati Jel = II. L. Szj. = (X) L.

III. osztályú Legénységi Szolgálati Jel = III. L. Szj. =(VI) L.

 

VI. Fejezet

Átmeneti intézkedések

a, a Tiszti Katonai Szolgálati Jel ama tulajdonosai, akik az új Alapszabályok szerint más szalag viselésére jogosultak, az új szalagok elkészülte után azt maguk cserélik át. (erről igazolványt nem kapnak.)

b, Mindazokról a tisztekről és hasonállásúakról, akik az új adományozási feltételek következtében szereznek igényt a Katonai Szolgálati Jelre, vagy annak magasabb fokozatára, 1943. február 1-ig kell a II. Fejezetben rendelt névjegyzéket a honvédelmi miniszterhez felterjeszteni. 

Budapest, 1942. december 6-án.