Magyar Érdemrend lovagkeresztje hadiszalagon és kardokkal, illetve az összesített adományozások

2015.01.14 17:50