12. honvéd gyalogezred

Állomáshely: I. zászlóalj: Szatmár, II. zászlóalj: Máramarossziget, III. zászlóalj: Nagykároly

Nemzetiségi összetétel: 75% magyar, 25% román