Császári és királyi 12. gyalogezred

Ezredtörzs: Znaim.
Pótzászlóalja: Komárom.
Kiegészítési területe: Komárom és Nyitra vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 58% magyar, 31% szlovák, 11% német és egyéb.