Császári és királyi 16. gyalogezred

Ezredtörzs: Bécs.
Pótzászlóalja: Belovár.
Kiegészítési területe: Belovár-Körös és Varasd vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 97% horvát és szerb, 3% egyéb.