Császári és királyi 2. gyalogezred

Ezredtörzs: Brassó.
Pótzászlóalja: Brassó.
Kiegészítési területe: Háromszék és Hunyad vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 61% magyar, 27% román, 12% német és egyéb.