Császári és királyi 23. gyalogezred

Ezredtörzs: Budapest.
Pótzászlóalja: Zombor.
Kiegészítési területe: Bács-Bodrog vármegye.
Nemzetiségi összetétele: 52% magyar, 34% német, 14% szerb, horvát, szlovák, egyéb.