Császári és királyi 29. gyalogezred

Ezredtörzs: Bécs.
Pótzászlóalja: Nagybecskerek.
Kiegészítési területe: Torontál vármegye.
Nemzetiségi összetétele: 20% magyar, 44% szerb és horvát, 30% német, 6% szlovák.