Császári és királyi 31. gyalogezred

Ezredtörzs: Nagyszeben.
Pótzászlóalja: Nagyszeben.
Kiegészítési területe: Szeben, Fogaras és Nagy-Küküllő vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 6% magyar és egyéb, 69% román, 25% német.