Császári és királyi 33. gyalogezred

Ezredtörzs: Arad.
Pótzászlóalja: Arad.
Kiegészítési területe: Arad és Temes vármegye.
Nemzetiségi összetétele: 28% magyar, 54% román, 18% német és egyéb.