Császári és királyi 34. gyalogezred

Ezredtörzs: Kassa.
Pótzászlóalja: Kassa. 
Kiegészítési területe: Abaúj-Torna és Borsod vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 91% magyar, 9% egyéb.