Császári és királyi 39. gyalogezred

Ezredtörzs: Bécs.
Pótzászlóalj: Debrecen.
Kiegészítési területe: Hajdú és Bihar vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 92% magyar, 8% egyéb.