Császári és királyi 43. gyalogezred

Ezredtörzs: Fehértemplom.
Pótzászlóalj: Karánsebes.
Kiegészítési területe: Krassó-Szörény vármegye.
Nemzetiségi összetétele: 22% magyar, német és egyéb, 78% román.