Császári és királyi 5. gyalogezred

Ezredtörzs: Eperjes.
Pótzászlóalja: Szatmárnémeti.
Kiegészítési területe: Szatmár és Szabolcs vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 58% magyar, 39% román, 5% német, egyéb.