Császári és királyi 50. gyalogezred

Ezredtörzs: Gyulafehérvár.
Pótzászlóalj: Gyulafehérvár.
Kiegészítési területe: Alsó-Fehér, Torda-Aranyos és Kis-Küküllő vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 22% magyar, 71% román, 7% német.