Császári és királyi 52. gyalogezred

Ezredtörzs: Brod.
Pótzászlóalj: Pécs.
Kiegészítési területe: Baranya vármegye. 
Nemzetiségi összetétele: 52% magyar, 38% német, 10% szerb, horvát és egyéb.