Császári és királyi 53. gyalogezred

Ezredtörzs: Zágráb.
Pótzászlóalj: Zágráb.
Kiegészítési területe: Zágráb vármegye.
Nemzetiségi összetétele: 97% horvát és szerb, 3% egyéb.