Császári és királyi 6. gyalogezred

Ezredtörzs: Budapest.
Pótzászlóalja: Újvidék.
Kiegészítési területe: Bács-Bodrog vármegye.
Nemzetiségi összetétele: 32% magyar, szlovák, román, egyéb, 27% szerb és horvát, 41% német.