Császári és királyi 61. gyalogezred

Ezredtörzs: Temesvár.
Pótzászlóalj: Temesvár.
Kiegészítési területe: Temes és Torontál vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 25% magyar és egyéb, 38% német, 37% román.