Császári és királyi 64. gyalogezred

Ezredtörzs: Szászváros.
Pótzászlóalj: Szászváros.
Kiegészítési területe: Hunyad és Szeben vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 14% magyar, német és egyéb, 86% román.