Császári és királyi 65. gyalogezred

Ezredtörzs: Miskolc.
Pótzászlóalj: Miskolc.
Kiegészítési területe: Bereg, Ugocsa, Zemplén, Szabolcs vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 83% magyar, 17% ruszin, német és egyéb.