Császári és királyi 66. gyalogezred

Ezredtörzs: Ungvár.
Pótzászlóalj: Ungvár.
Kiegészítési területe:  Ung és Zemplén vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 25% magyar, 46% szlovák, 22% ruszin, 7% egyéb.