Császári és királyi 67. gyalogezred

Ezredtörzs: Bécs.
Pótzászlóalj: Eperjes.
Kiegészítési területe:  Sáros, Szepes és Liptó vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 15% magyar, 70% szlovák, 15% német.