Császári és királyi 72. gyalogezred

Ezredtörzs: Pozsony.
Pótzászlóalj: Pozsony.
Kiegészítési területe: Pozsony és Nyitra vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 28% magyar, 20% német, 51% szlovák, 1% egyéb.