Császári és királyi 76. gyalogezred

Ezredtörzs: Esztergom.
Pótzászlóalj: Sopron.
Kiegészítési területe: Moson és Sopron vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 39% magyar, 54% német, 7% horvát és egyéb.