Császári és királyi 78. gyalogezred

Ezredtörzs: Eszék.
Pótzászlóalj: Eszék.
Kiegészítési területe:Verőce és Pozsega vármegyék. 
Nemzetiségi összetétele: 16% magyar, német és egyéb, 84% horvát és szerb.