Császári és királyi 79. gyalogezred

Ezredtörzs: Fiume.
Pótzászlóalj: Otocsác.
Kiegészítési területe: Lika-Krbava és Modrus-Fiume vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 96% horvát és szerb, 4% egyéb.