Császári és királyi 82. gyalogezred

Ezredtörzs: Bécs.
Pótzászlóalj: Székelyudvarhely.
Kiegészítési területe: Udvarhely és Csík vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 88% magyar és 12% egyéb.