Császári és királyi 83. gyalogezred

Ezredtörzs: Komárom.
Pótzászlóalj: Szombathely.
Kiegészítési területe: Vas vármegye.
Nemzetiségi összetétele: 55% magyar, 34% német, 11% egyéb.