Császári és királyi 85. gyalogezred

Ezredtörzs: Lőcse.
Pótzászlóalj: Máramarossziget.
Kiegészítési területe: Máramaros és Ugocsa vármegye.
Nemzetiségi összetétele: 28% magyar, 33% ruszin, 29% román, 10% német és egyéb.