Császári és királyi 86. gyalogezred

Ezredtörzs: Szabadka.
Pótzászlóalj: Szabadka.
Kiegészítési területe: Bács-Bodrog vármegye.
Nemzetiségi összetétele: 76% magyar, 20% szerb és horvát, 4% egyéb.

Ajánlott irodalom: docplayer.hu/856317-Az-i-vilaghaboru-zentai-katonaaldozatai-1914-1918-zentaiak-az-i-vilaghaboruban-2.html