Császári és királyi 96. gyalogezred

Ezredtörzs: Temesvár.
Pótzászlóalj: Karlovác.
Kiegészítési területe:  Modrus-Fiume és Zágráb vármegyék.
Nemzetiségi összetétele: 97% szerb és horvát, 3% egyéb.