Sapkajelvények

Kappenabzeichen

  
Az első sapkajelvények 1914 karácsonyára jelentek meg. Ekkor már kiadták az uralkodó és a hadsereg főparancsnok képmásával ellátott jelvényeket. A cél a katonák lelkesedésének növelése és fentartása, illetve a csapatszellem erősítése volt. Hivatalosan az uralkodót, Frigyes főherceget, Károlyt és feleségét, Zitát ábrázoló jelvényeket lehetett viselni, de az egyre nagyobb számban elkészült kitűzőket a parancsnokság hallgatólagosan eltűrte. József főherceg, de Károly is olyan sapkákban jelent meg a fronton, melyet sapkajelvények díszítettek.
A legjelentősebb gyártók Bécsben a Gurschner és a Brüder Schneider cégek, míg Budapesten az Arkansas és Berger Márkus üzemei voltak. A megrajzolt elképzeléseket formába öntötték, de maguk is terveztek. Gyártmányaik hamarosan a mindennapok részeivé váltak. Készültek hadsegélyező jelvények, patrióta jelvények is. Trafikokban is árusították a termékeket, melyek hamar megjelentek a képeslapokon, levelezőlapokon is.
Az első sapkajelvények 1914 karácsonyára jelentek meg. Ekkor már kiadták az uralkodó és a hadsereg főparancsnok képmásával ellátott jelvényeket. A cél a katonák lelkesedésének növelése és fentartása, illetve a csapatszellem erősítése volt. Hivatalosan az uralkodót, Frigyes főherceget, Károlyt és feleségét, Zitát ábrázoló jelvényeket lehetett viselni, de az egyre nagyobb számban elkészült kitűzőket a parancsnokság hallgatólagosan eltűrte. József főherceg, de Károly is olyan sapkákban jelent meg a fronton, melyet sapkajelvények díszítettek.
A legjelentősebb gyártók Bécsben a Gurschner és a Brüder Schneider cégek, míg Budapesten az Arkansas és Berger Márkus üzemei voltak. A megrajzolt elképzeléseket formába öntötték, de maguk is terveztek. Gyártmányaik hamarosan a mindennapok részeivé váltak. Készültek hadsegélyező jelvények, patrióta jelvények is. Trafikokban is árusították a termékeket, melyek hamar megjelentek a képeslapokon, levelezőlapokon is.
 

Hadseregek                          Hadtestek                        Hadosztályok

           Dandárok                     Tábornokok                               Frontok                          

   

    Gyalogezredek                Lovasezredek             Tüzérezredek 

   

                         Patriotika           Haditengerészet   Frontkarácsonyok      

    

                   Rohamcsapatok   Szállító,ellátó egységek   Egészségügyi csapatok                      

Mit nem sorolunk a sapkajelvények közé? Nem tekintjük annak az ügyességi jelvényeket, a fegyvernemi jelvényeket, ahogy a Landwehr ezredeknél viselt vadászkürt alakú jelvényeket.
Hány sapkajelvény létezhet? Kb. 2000-2200 tételt ismerünk, amely számhoz ugyanennyi patrióta jelvény tartozik.

Sapkajelvényeken látható rövidítések:
IR - Infanterieregiment - Gyalogezred
Ibaon - Infanteriebataillon - gyalogzászlóalj
BHIR - IR von Bosnia-Herzegovina - Bosnyák gyalogezred
FJB - Feldjagerbattaillon - Tábori vadászzászlóalj
LIR - Landwehr IR - Landwehr gyalogezred
SchR - Schützenregiment - Lövészezred
LSIR - Landsturm IR - Landsturm gyalogezred
LSIB - Landsturm IBaon - Landsturm zászlóalj
TKJR - Tiroler Kaiserjagerregiment - Tiroli császárvadász ezred
HIR - Honvéd IR - Honvéd gyalogezred

FKR - Feldkanonenregiment - Ágyúsezred
FAR - Felartillerieregiment - Tábori tüzér ezred
LwFKR - Landwehr Feldkanonenegiment - Landwehr tábori ágyús ezred
Bat - Baterie - Üteg
FAB - Feldartilleriebrigade - Tábori tüzérdandár
Honv - Honvéd
FHR - Feldhaubitzenregiment - Tábori tarackos ezred
FHD - Feldhaubitzendivision - Tábori tarackos osztály
FHB - Feldhaubitzenbatterie - Tábori tarackos üteg
SHB - Schwere Haubitz Batterie - Nehéztarackos üteg
SHD - Shcwere Haubitz Division - Nehéztarackos osztály
SFAR - Schwere Feldartillerie Regt. - Nehéztüzér ezred
GAR - Gebirgsartellerieregiment - Hegyi tüzér ezred
RAD - Reitende Artillerie Regiment - Lovastüzér ezred
Fsar - Festungsartillerieregiment - Erődtüzér ezred

HR - Husarenregiment - Huszárezred
HHR - HonvédHusarenregiment - Honvéd huszárezred
DR - Dragonerregiment - Dragonyosezred
UR - Ulanerregiment - Ulánusezred
LwUR - Landwehr Ulanerregiment - Ulánusezred
RSR - Reitende Schützen Regiment - Lovas lövész ezred
KTD - Kavallerie Truppen Division - Lovas hadosztály

PK - Pionerkompanie - Utász-század
SK - Sappeurkompanie - Árkász-század
ISA -Isonzoarmee - Isonzo hadsereg
GB - Gebirgsbrigade - Hegyi dandár
ID - Infanteriedivision - Gyaloghadosztály

Szanyi Miklós: Kappenabzeichen Katalog című 2014-ben Budapesten megjelent könyve alapján.