Gyalogezredek

Infanterie-Infantry

Az 1868-as véderőtörvény értelmében a védelmi kötelezettség általános, és minden védképes állampolgár által személyesen teljesítendő.
A Monarchia hadereje a hadseregből és a haditengerészetből állt. A hadsereg zömét a császári és királyi (azaz k.u.k.) közös hadsereg jelentette. A Magyar Királyságban Honvédség, az osztrák területeken Landwerth működött. Ezen utóbbiak feladata háború idején a közös hadsereg támogatása volt, békeidőben a belrend és a biztonság fenntartása. A korábbi korosztályok behívhatóak voltak a népfelkelés intézményébe (Ausztriában Landsturm).

Magyarországi ezredek:

 
Ausztriai ezredek:
    

 

 

Kattints a képre a nagyobb felbontásért!

(Forrás: https://www.mlorenz.at/)

1914-ben a Monarchia a következő gyalogezredekkel rendelkezett:
- 102 császári és királyi (k.u.k.) gyalogezreddel,
- 32 magyar királyi honvéd gyalogezreddel,
- 37 osztrák Landwehr gyalogezreddel.
1914 júliusában a szárazföldi haderő békelétszámáma 450.000 fő volt, de hadiállományát 1,8 millió ember alkotta, melynek 30 százalékát Magyarország állította ki.1914 nyarán a közös hadseregnek 16 hadteste létezett (közülük 6 Magyarországról egészült ki).

A szárazföldi haderő 49 (33 közös hadseregbeli, 8 honvéd és 8 Landwehr) gyalog- és 10 (8 császári és királyi valamint 2 honvéd) lovashadosztállyal, 14 tábori (abból 8 magyar királyi honvéd) és 3 hegyi tüzér-dandárparancsnoksággal, továbbá 5 közös vártüzérdandárral rendelkezett a mozgósítás előtt. A közös hadsereg 33 gyaloghadosztálya közül 12, a 9 lovashadosztályából 4 rekrutálódott Magyarországról.
1914 nyarán a honvédség békeállományát 30.000, hadiállományát 200.000 fő képezte. Kötelékébe 32 gyalogezred, 10 huszárezred, 8 tábori ágyúsezred és egy lovas tüzérosztály tartozott. Mindezeket 8 gyalog- és 2 lovashadosztályba, valamint 8 tüzérdandárba vonták össze.
A Landwehr 8 gyaloghadosztállyal (37 gyalogezred és 3 tiroli lövészezred), lovassága 6 ulánusezreddel, egy tiroli és egy dalmát országos lovas lövészosztállyal, valamint 8 tábori ágyús és 8 tábori tarackos osztállyal rendelkezett.
(Szöveg és képek forrása: https://nagyhaboru.blog.hu/2015/04/29/az_osztrak-magyar_monarchia_hadereje_a_nagy_haboru_eloestejen)


 
Ajánlott oldal a Magyar-Osztrák Monarchia haderejéről:

nagyhaboru.blog.hu/2015/04/29/az_osztrak-magyar_monarchia_hadereje_a_nagy_haboru_eloestejen