Tábornokok

 
 
Vitéz Habsburg–Lotaringiai József Ágost főherceg 
(Alcsút, 1872. augusztus 9. – Rain bei Straubing, NSZK, 1962. július 6.), 
József nádor apai unokája, osztrák főherceg, magyar királyi herceg, honvéd tábornagy, felsőházi tag. 1918-ban királyi helytartó, 1919-ben kormányzó, 1936–44-ig az MTA elnöke, a Vitézi Rend emigrációs újjászervezője, és Horthy Miklóst követően annak második főkapitánya.
Vitéz Habsburg–Lotaringiai József Ágost főherceg 
(Alcsút, 1872. augusztus 9. – Rain bei Straubing, NSZK, 1962. július 6.), 
József nádor apai unokája, osztrák főherceg, magyar királyi herceg, honvéd tábornagy, felsőházi tag. 1918-ban királyi helytartó, 1919-ben kormányzó, 1936–44-ig az MTA elnöke, a Vitézi Rend emigrációs újjászervezője, és Horthy Miklóst követően annak második főkapitánya.
 
Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Habsburg_J%C3%B3zsef_magyar_korm%C3%A1nyz%C3%B3
 
 
Kövessházi Kövess Hermann báró 
(Temesvár; 1854. március 30. – Bécs, 1924. szeptember 22.)
Erdélyi német származású katonatiszt, hadmérnök, cs. és kir. tábornagy (k.u.k. Feldmarschall), az első világháború sikeres hadvezére, császári és királyi titkos tanácsos, 1917-től magyar báró. 1918. november 3-ától az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres erőinek utolsó főparancsnoka.
 

 

Franz Graf Conrad von Hötzendorf
(Bécs, 1852. november 11. – Bad Mergentheim, 1925. augusztus 25.) Osztrák katonatiszt, császári és királyi tábornagy, 1906–1911, majd 1912−17 között az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének vezérkari főnöke.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Franz_Conrad_von_H%C3%B6tzendorf

 

Habsburg–Tescheni Frigyes főherceg
(Gross-Seelowitz, Morvaország, 1856. június 4. – Magyaróvár, 1936. december 30.) osztrák főherceg, magyar királyi herceg, Teschen hercege, császári és királyi tábornagy, 1914-től 1917-ig az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének főparancsnoka.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Habsburg%E2%80%93Tescheni_Frigyes_f%C5%91herceg

 

Arz Artúr von Straussenburg báró
(Nagyszeben, 1857. június 16. – Budapest, 1935. július 1.) erdélyi szász származású magyar katonatiszt, császári és királyi vezérezredes, az első világháború sikeres katonai vezetője, 1917–18-ig az Osztrák–Magyar Monarchia haderőinek vezérkari főnöke.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Arthur_Arz_von_Straussenburg

 

Svetozar Borojević von Bojna
(Umetići, Horvátország, 1856. december 13. – Klagenfurt, 1920. május 23.) az Osztrák–Magyar Monarchia egyik katonai vezetője az első világháború alatt. Sikeresen védekezett a többszörös orosz túlerővel szemben a keleti fronton, majd az Isonzó-hadsereg parancsnokaként az olasz haderővel szemben, az olasz fronton is. Az első nem német származású tábornagy (Feldmarschall) az Osztrák–Magyar Monarchiában.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Svetozar_Borojevi%C4%87

 

Anton Haus
(1851. június 13. – 1917. február 8.) 

szlovén származású osztrák-magyar tengerésztiszt, 1913-17 között a Császári és Királyi Haditengerészet admirálisa.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Anton_Haus

 

Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg
(Posen, 1847. október 2. – Neudeck, 1934. augusztus 2.) német tábornagy.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Paul_von_Hindenburg

 

Zygmunt Zielinski
(1958. augusztus 1. - 1925. április 11.) A Lengyel Légió 3. dandárának parancsnoka, majd a Légió főparancsnoka.

Ajánlott oldal: pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Zieli%C5%84ski_(genera%C5%82_broni)

 

Kantardzsiev tábornok
bolgár tábornok (1861-1945)

Ajánlott oldal: bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0

 

Paul Puhallo von Brlog báró
(Brlog, Magyar Királyság, 1856. február 21. – Bécs, Ausztria, 1926. október 12.); az osztrák–magyar cs. és. kir. hadsereg tábornoka. Az első világháborúban 1915–16 között a 3. hadsereg, majd rövid ideig az 1. hadsereg parancsnoka.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Paul_Puhallo_von_Brlog

 

Hermann Kusmanek von Burgneustätten (magyarosan Kuzmanek Hermann)
(Nagyszeben, Magyar Királyság, 1860. szeptember 16. – Bécs, Ausztria, 1934. augusztus 7.) Osztrák katona, vezérezredes, az első világháborúban Przemyśl két ostroma alatt az erődítmény parancsnoka.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Hermann_Kusmanek_von_Burgneust%C3%A4dten

 

Ludwig Friedrich August von Mackensen
(Haus Leipnitz,1849. december 6. – Burghorn, 1945. november 8.). Szászországi születésű porosz királyi katonatiszt, majd német császári tábornagy, sikeres első világháborús hadvezér.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/August_von_Mackensen

 

Nádasi Tersztyánszky Károly
(Szakolca, 1854. október 28. – Bécs, 1921. március 7.) magyar katonatiszt, császári és királyi vezérezredes, első világháborús hadvezér.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Terszty%C3%A1nszky_K%C3%A1roly

 

Báró Karl von Pflanzer-Baltin
(Pécs, 1855. június 1. – † Bécs, 1925. április 8.), osztrák katonatiszt, cs.és kir. vezérezredes, első világháborús hadseregparancsnok, sikeres hadvezér.

Ajánott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Pflanzer-Baltin

 

Eduard von Böhm-Ermolli báró
(Ancona, 1856. február 12. – Troppau, 1941. december 9.);
Szudétanémet származású osztrák katonatiszt, császári és királyi tábornagy, a cs.és kir. 2. hadsereg parancsnoka, a világháború sikeres hadvezére.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Eduard_von_B%C3%B6hm-Ermolli

 

Felix Graf von Bothmer
(1852. december 10. – 1937. március 18.)
Német hadvezér.

Ajánlott oldal: en.wikipedia.org/wiki/Felix_Graf_von_Bothmer

 

Viktor Karl Dankl von Kraśnik
(Udine, 1854. szeptember 18. – Innsbruck, 1941. január 8.),
Osztrák katonatiszt, cs. és kir. vezérezredes, hadseregparancsnok, sikeres hadvezér. Nemesi előnevét Kraśnik lengyel városról kapta (Lublini vajdaság), amelynek közelében 1914. augusztus 23–25 között a cs.és kir. 1. hadsereg parancsnokaként megvívta az osztrák–magyar haderő első győzelmes csatáját.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Viktor_Dankl_von_Kra%C5%9Bnik

 

 livnói Hadffy Imre altábornagy

Ajánlott oldal: www.hungarianarmedforces.com/album/OAT/24.htm

 

Lipót Miksa József bajor királyi herceg
(München, 1846. február 9. – München, 1930. szeptember 18.)
Bajor királyi herceg, a bajor királyi hadsereg tisztje, majd a német császári hadseregben tábornagy, első világháborús hadseregparancsnok, 1916-tól Hindenburg tábornagy utódaként a keleti front főparancsnoka.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Lip%C3%B3t_bajor_kir%C3%A1lyi_herceg

 

Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff
(Kruszewnia, 1865. április 9. – München, 1937. december 20.)
Az első világháború kiemelkedő német tábornoka.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Erich_Ludendorff

 

Hermann Friedrich Staabs
(Aachen, 1859. március 11. - Kassel, 1940. szeptember 7.)

Ajánlott oldal: de.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Staabs

 

Vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor
(Boksánbánya, 1860. december 19. – Budapest, 1945. február 26.)
Magyar királyi honvédtiszt, gyalogsági tábornok, 1917–18-ban honvédelmi miniszter, 1941-től vezérezredes.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Szurmay_S%C3%A1ndor

 

Martin Wilhelm Remus von Woyrsch
(1847. február 4.– 1920. augusztus 6.)

Ajánlott oldal: en.wikipedia.org/wiki/Remus_von_Woyrsch

 

Max Karl Wilhelm von Gallwitz 

(1852. május 2. – 1937. április 18.) 

Első világháborús német tábornok volt. Kitüntetéssel szolgált mind a nyugati, mind a keleti fronton.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Max_von_Gallwitz

 

Alexander von Krobatin báró (Alexander Freiherr Krobatin von Polnisch Maralek) 

(Olmütz, Morvaország, 1849. szeptember 12. –Bécs, 1933. december 27.) osztrák tüzértiszt, császári és királyi tábornok, 1912–17-ig az Osztrák–Magyar Monarchiahadügyminisztere, 1916-tól báró, 1917-től tábornagy, első világháborús seregcsoport-parancsnok.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Krobatin

 

Erich von Falkenhayn 

(Burg Belchau, 1861. november 11. – Schloss Lindstedt, 1922. április 8.) 

Német tábornok és katonapolitikus,1913 és 1915 között a Német Birodalom hadügyminisztere volt.

Ajánlott oldal: hu.wikipedia.org/wiki/Erich_von_Falkenhayn