Tüzérezredek és műszaki alakulatok

Artillerie - Artillery 

Az 1868-as véderőtörvény alaposan átalakította a császári és királyi tüzérséget is. Innentől kezdve a Monarchia 12 tábori tüzérezreddel, valamint 9 vártüzér zászlóaljjal és egy tengerparti partvédő tüzérezreddel rendelkezett.
A tüzérség szervezetét és a lövegek minőségét folyamatosan javították, így 1914-re a következő tüzéregységekkel rendelkeztünk:
- 42 tábori ágyús ezred,
- 14 tábori tarackos ezred,
- 8 lovastüzér osztály,
- 14 nehéztarackos osztály,
- 10 hegyi tüzérezred,
- 6 vártüzérezred,
- 8 vártüzér zászlóalj.
Az elöltöltő ágyúkat 1875-ben felváltották az acél-bronz csövű hátultöltős ágyúk. A hadtestek tüzérsége 1912-ben egy-egy tábori tarackosezredből, egy-egy nehéz tarackosztályból és három-három táboriágyús ezredből állt. A lovas hadosztályok egy-egy lovagló tüzérosztállyal rendelkeztek.