Huszár ezredek

 

Közös huszárezredek

  
Az 1. huszárezredet 1765-ben hozták létre. Ezredtulajdonosa a mindenkori császár volt. 
Mentéjük, attilájuk és csákójuk sötétkék színű volt, a makkgombjuk arany. Állomáshelyük és ezredparancsnokságuk Bécs volt, pótteste Nagyváradon. 
Kiegészítési területük a VII. temesvári hadtest területéről: Hajdú, Bihar, Békés, Csongrád, Csanád, Torontál, Temes, Krassó-Szörény és Arad vármegyékből.
Nemzetiségi összetétele: 85% magyar, 15% egyéb.
 
  
Az 2. huszárezredet 1743-ban hozták létre. Ezredtulajdonosa 1893-tól Lipót Frigyes porosz herceg volt. 
Mentéjük, attilájuk világoskék, csákójuk fehér színű volt, a makkgombjuk arany. Állomáshelyük, ezredparancsnokságuk: I-II. osztályparancsnokságuk Brassóban volt, 1. századuk Höltövényben, 2. századuk Rozsnyón, 3. századuk Erzsébetvárosban, 4. századuk Vidombákon, 5. századuk Feketehalmon, 6. százada Keresztényfalván. Pótteste Nagyváradon. Kiegészítési területük: a XII. nagyszebeni hadtest területéről: Hunyad, Szeben, Fogaras, Brassó, Háromszék, Nagy-Küküllő, Kis-Küküllő, Torda-aranyos, Kolozs, Szilágy, Szolnok-Doboka, Beszterce-Naszód, Maros-Torda, Csík, Udvarhely, Háromszék és Alsó-Fehér vármegyékből.
Nemzetiségi összetétele: 89% magyar, 11% egyéb.
 
 
Az 3. huszárezredet 1702-ben hozták létre. Ezredtulajdonosa Hadik András gróf altábornagy volt. 
Mentéjük, attilájuk sötétkék színű volt, csákójuk fehér, a makkgombjuk arany. Állomáshelyük és ezredparancsnokságuk Sopronban volt. 1-3. századuk Sopronban, 2., 4. és 6. századuk Sopronabn, 5. századuk Pozsony-Szentgyörgyön, pótteste Aradon volt. Kiegészítési területük: a VII. temesvári hadtest területéről: Hajdú, Bihar, Békés, Csongrád, Csanád, Torontál, Temes, Krassó-Szörény és Arad vármegyékből.
Nemzetiségi összetétele: 68% magyar, 32% egyéb.
 
 
Az 1. huszárezredet 1734-ben hozták létre. Ezredtulajdonosa 1893-tól Artúr, Connaught és Strathearn hercege volt. 
Mentéjük, attilájuk világoskék, csákójuk buzérvörös színű volt, a makkgombjuk ezüst. Állomáshelyük és ezredparancsnokságuk Nagyszebenben volt, 1-3. századuk Szászsebesen, 4. és 6. századuk Nagyszebenben, 5. századuk Nagydisznódon. Pótteste Lugoson. Kiegészítési területük: a VII. temesvári hadtest területéről: Hajdú, Bihar, Békés, Csongrád, Csanád, Torontál, Temes, Krassó-Szörény és Arad vármegyékből.
Nemzetiségi összetétele: 71% magyar, 29% egyéb.
 
  
 
Az 1. huszárezredet 1798-ban hozták létre. Ezredtulajdonosa 1858-tól Joseph Radetzky gróf altábornagy volt. 
Mentéjük, attilájuk sötétkék, csákójuk buzérvörös színű volt, a makkgombjuk ezüst. Állomáshelyük és ezredparancsnokságuk Komáromban volt, 1-2. századuk Győrben, 3-6. századuk Komáromban volt. Pótteste Komáromban. Kiegészítési területük: a V. pozsonyi hadtest területéről: Pozsony, Trencsén, Túróc, Nyitra, Bors, Hont, Esztergom, Komárom, Győr, Moson, Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyékből.
Nemzetiségi összetétele: 90% magyar, 10% egyéb.
 
Az 1. huszárezredet 1734-ban hozták létre. Ezredtulajdonosa 1891-től II. Vilmos würtembergi király volt. 
Mentéjük, attilájuk világoskék, csákójuk hamuszürke színű volt, a makkgombjuk arany. Állomáshelyük, ezredparancsnokságuk Klagenfurtban volt, 1. századuk Wolfsbergben, 2-4. századuk Willachban, 6. századuk Klagenfurtban, 5. századuk St. Weitben volt. Pótteste Gyöngyösön. Kiegészítési területük: a VI. kassai hadtest területéről: Nógrád, Heves, Borsod, Abaúj-Torna, Gömör, Zólyom, Szepes, Liptó, Árva, Sáros, Zemplén, Ung, Bereg, Máramasros Ugocsa, Szabolcs és Szatmár vármegyékből.
Nemzetiségi összetétele: 90% magyar, 10% egyéb.
 
   
Az 7. huszárezredet 1798-ban hozták létre. Ezredtulajdonosa 1891-től II. Vilmos német császár és porosz király volt. 
Mentéjük, attilájuk és csákójuk világoskék színű volt, a makkgombjuk ezüst. Állomáshelyük, ezredparancsnokságuk Debrecenben volt, 1-3. századuk Nagyváradon, 4-6.. századuk Debrecenben volt. Pótteste Budapesten. Kiegészítési területük: a IV. budapesti hadtest területéről: Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Bodrg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékből. 
Nemzetiségi összetétele: 98% magyar, 2% egyéb.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Honvéd huszárezredek: