Írások az első világháborúból

 
A
ETAS
26. évf. 2011. 1. szám
5
C
SIKÁNY
T
AMÁS
A Magyaros tet
ő
C
SIKÁNY
T
AMÁS
A Magyaros tet
Csikány Tamás: A Magyaros tető elfoglalása 1917. március 8-án. 
 
A mi hőseink. Katonáink hőstettei a világháboorúban. Szerk.: Veltzé Alajos: 
 
A mi hőseink. Tisztjeink hőstettei a világháborúban. Szerk.: Veltzé Alajos:
 
A Doberdó védelme az első isonzói csatában. Szerk.: Lukachich Géza: 
 
Göndör Ferenc: A szenvedések országútján. Háborús feljegyzések.
 
Hajdú István: Milyen volt a mi régi hadseregünk?:
 
Szomory Emil: Havasi gyopár és egyéb levelek az olasz hadszíntérről:
 
Komáromi János: A nagy háború anekdotái.
 
Korcsmáros Nándor: Károly-bakák. A cs. és kir. 19. gyalogezred kiadása.: 
 
Miklós Tamás: Az esztergomi cs. és kir. 26. gyalogezred felvonulása a keleti harctérre és tűzkeresztsége 1914 augusztusában:
 
Dr. Csabai István: Fakeresztek mentén, népek országútján:
 
Szűcs Ernő: Egy 39-es baka leveleiből:
 
Kiss Ernő I. világháborús visszaemlékezései:
 
Kaposvár és a megye katonamúltja:
 
Az első világháború horgosi hősi halottai:
 
A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred az I. világháborúban:
 
Adatok és kiegészítések k.u. k. 69. gyalogezred történetéhez:
 
Nevezetes 69-esek, emlékek, emlékjelek:
 
Az ezred háborús eseményekben (k.u.k. 69.):
 
Zentaiak az I. világháborúban:
 
A császári és királyi 101. gyalogezred az első világháborúban:
 
T. Kiss Tamás: Frontvonalban. Mlnár Mihály élete dokumentumok tükrében.
 
Balassa Imre: Az "egyes népfölkelők" hadi históriája.
 
Debreceni honvédek a harcban. Összeállította: Molnár József.
 
A volt m. kir. szegedi 5. gyalogezred a világháborúban. Írta Nónay Dezső.
 
Az I. világháború horgosi hősi halottai:
 
A 68. Jászkun gyalogezred zászlói
 
A boldog békeidők (k.u.k. 68. ezred)
 
Emlékezés a népfölkelőkre. (20. és 31. honvédezredek)
 
Gottfried Barna: Szántó Lőrinc székely tüzér visszaemlékezése katonaidejére, 1911–1914
 
Szili Kováts László: Az egykori cs. és kir. 24. tábori vadászzászlóalj története
 
A cs. és kir. 82. székely gyaléogezred története 1883-1919
 
A volt M. Kir. Kassai 5. honvéd-huszárezred története 1868-tól 1918-ig. 
 
A cs. és kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei a román háború kitörésétől erdély visszafoglalásig 1916. aug. 27-től okt. közepéig. 
 
Visszaemlékezés a régi jó huszáridőkre.
 
Dr. Berend Miklós hadi önkéntes honvéd törzsorvos harctéri naplója. Adatok a magyar honvédség főképp az 5. h. honvédezred történetéből.
 
Uzsok hősei. 1914.
 
Hadtörténeti Múzeum értesítője:
 
A balkáni háborúkról a 20. század elején: