Kitüntetések beszerezése

 
 
 
...............................................................................................

Morzsányi József érem-, plakett és rendjelkészítő cégtől (Budapest, IV., Eskü-út 5.) nyert értesülés szerint a cég a régi kitüntetéseken kívül, a Kormányzó Úr Ő Főméltósága által alapított kitüntetések és egyéb jelvények közül az alábbiakat tartja raktáron és azokat az alább feltüntetett árban árusítja:
1. IV. osztályú magyar érdemkereszt: 380 ezer korona.
Ennek kisebbített alakja (miniatűr): 140ezer korona.
2. Különös dicsérő elismerés érdemérme: 120 ezer korona.
3. Dicsérő elismerés ezüst érdemérme (nem valódi): 100 ezer korona.
Ennek kisebbített alakja (miniatűr): 65 ezer korona.
4. Dicsérő elismerés bronz érdemérme: 90 ezer korona.
Ennek kisebbített alakja (miniatűr): 60 ezer korona.
5. Személyes bátorsággal véghezvitt tettek jutalmazására alapított ezüst érdemérem (nem valódi): 100 ezer korona.
Fentiek bármelyikéhez éremszalag: l0ezer korona.
Szalagsáv 5 ezer korona.
6. I. oszt. tiszti katonai szolgálati jel: 60 ezer korona.
7. I I . oszt. tiszti katonai szolgálati jel: 30ezer korona.
8. I I I . oszt. tiszti katonai szolgálati jel: 20ezer korona.
Ezeknek kisebbített alakja (miniatűr): 20ezer korona.
9. I. oszt. legénységi katonai szolgálati jel: 12 ezer korona.
10. I I . oszt. legénységi katonai szolgálati jel: 12 ezer korona,.
11. I I I . oszt. legénységi katonai szolgálati jel: 10 ezer korona.
12. Díszérem 35 évi hű szolgálatokért tisztek számára: 60 ezer korona.
13. Díszérem 35 évi hű szolgálatokért legénység számára: 30 ezer korona.
14. Szalag a szolgálati jelekhez és díszérmekhez: 8 ezer korona.
Szalagsáv a szolgálati jelekhez és díszérmekhez: 4 ezer korona.
Budapest, 1925. évi november hó 4-én.

........................................................................
Kitüntetések és szalagok árainak megváltoztatása.
Az 1927. évben 6880/Elnökség számú rendelet (megjelent a Honvédségi Közlöny 1927. évi 30. szám «Értesítés» rovatában) a következőképen helyesbítendő:
Koronás vas érdemkereszt, szalaggal 1-50 P. helyett: «O.50 P.»,
Koronás vas érdemkereszt 1.40 P. helyett: «O.40 P.»,
Vas érdemkereszt szalaggal 1.50 P. helyett: «0.50 P.»,
Vas érdemkereszt 1.40 P. helyett «0.40 P.»,
Károly csapat kereszt 1.00 P. helyett: «0.08 P.»,
Sebesülési érem 0.50 P. helyett «0.08 P.» irandó.
9674/elnökség — 1930. évi szeptember hó 26-án.