Vaskereszt viselése

 

 

02750/14. — 1929. számú körrendelet. A német Vaskereszt viselésének szabályozása

Felmerült kételyekből kifolyólag közlöm: az A—26 jelű szolgálati könyv 32. B) pontja szerint külföldi rendjelek az illető utasításokban vagy alapszabályokban megállapított módon viselendők.

A német Vaskeresztre vonatkozólag az alapítási okmány az alábbi viselési határozványokat tartalmazza «A második osztály, fehérrel szegélyezett fekete szalagon, a gomblyukban, az első osztály a mell baloldalán, a nagy kereszt a nyakon viselendő.»

Egyöntetű viselés végett elrendelem, hogy a 2. osztályú Vaskereszt a felülről számított 2-ik gomblyukban viselendő.

Azon esetben, a mikor csak a szalagsávok viselendők, vagy amikor azok viselése meg van engedve és ennek alapján az egyéb kitüntetéseknek is csak a szalagsávjai viseltetnek: a Vaskereszt szalagja is a bal mellen viselendő. (L. A—26. 3. függ. II. 32. A) pont 11. bek.)

Budapest, 1930. évi február hó 17-én.

Vitéz Gömbös s. k.

 

 

1025/elnökség — 1934. számú körrendelet.

A német vaskereszt és egyéb németországi kitüntetések viselésének szabályozása

Az 1929. évi 5. számú Honvédségi Közlönyben közzétett 62.750/14. — 1929. számú körrendeletet hatályon kívül helyezem.

A II. osztályú német vaskereszt, valamint valamennyi eddig gomblyukban viselt németországi kitüntetés és ezek szalagsávjai a jövőben a bal mellen (a kitüntetések háromszögletű szalagon, mint a belföldiek) viselendők. Németországi kitüntetések vagy azok szalagjai a fenti viselési módtól eltérően nem viselhetők.

Budapest, 1934. évi február hó 21-én.