Debreczeni polgárőrség jelvénye 1914-ben

 

A belügyminiszter 1914. szeptember 16-án adta ki 4.220/1914. szám alatt vonatkozó rendeletét a polgárőrségek megszervezéséről. A magyarországi településeken azonban már korábban elkezdődött a polgárőrségek felállítása. A polgárőrségekre azért volt szükség, mert a világháborús bevonultatások nem kímélték a rendőri állományt sem. Szükségessé vált tehát a rendvédelmi szervek alá tartozó, irányításukat a rendőrségtől kapó polgári rendvigyázó csoportok létrehozása.

Debrecen a háború lázában égett. Sokan ajánlották fel segítségüket a nehéz időkben. 1914. szeptember 5-én du. 5 órára Rostás István rendőrfőkapitány a Szent Anna utcai hivatalába hívatta az alakuló polgárőrség csoportvezetőit. A megbeszélés célja az volt, hogy összefoglalják a legfontosabb teendőket és összeállítsák a polgárőrök névsorát. Arról is döntöttek, hogy csoportokban fogják a feladatokat kapni, és minden csoport 20 főből fog állni. A tagok igazolványt és sorszámot kapnak. Fogadalmat tesznek, hogy becsületesen és lelkiismeretesen végzik kötelezettségüket, s visszaéléseket nem fognak elkövetni.

Az elkészült szervezeti szabályzatot a városi tanács is elfogadta, és a belügyminisztériumhoz felterjesztette. A polgárőrök feladata volt a város közrendjének és közbiztonságának fenntartása, a vagyonbiztonság megóvása, a fontosabb raktárak és üzemek őrzése. Tagja csak magyar állampolgárságú, 18. életévét betöltött személy lehetett. A polgárőri szolgálat nem nyújtott felmentést a katonai szolgálat alól. Egyenruhájuk nem volt, feladataikat polgári ruhájukban látták el.

A megjelent csoportvezetők voltak pl.: Galánffy János dr., Ekli József, Felischer István, Freund Jenő dr., Öhlbaum Zoltán, Varga Lajos dr., Rásó Sándor dr., Horváth Jenő dr., Karsai Sándor dr., Klein József, Steiner Jakab, Rónai György dr., Fischer Mihály, Thieszen Arthur, Goldberger Adolf,  P. Papp Dezső, Unger József dr., Gévai Béla dr., Révész Géza dr., Fenyves Ignác dr., Sipos Gábor, dr. Szikszai Szabó László, Weisz Aladár dr., Beregi József dr., Weisz Bertalan, Sesztina Jenő, Halmos József, Hajnal Erdő dr., Nyiri Ernő dr., Leichter Gábor, Mandel Ernő, Krausz Bernát, Bartha Ernő, Gábor Miklós dr., Schreibner Gyula, Fehér Mór dr., Bacsó Dezső dr., Erdei IstvánTurai István, Eperjesi Andor, Löbl Gyula, Kertész Lajos, Kovács Ferenc dr., Kun Béla dr., Pokoly József dr., Csürös Ferenc dr., Gulyás István dr., Petzkó Ernő dr., Révész Lajos, Vargha Kálmán dr., Aczél Jenő dr., Helferson József dr., Rézler Ervin dr., Kovács József dr., Kohn Sámuel, Molnár Sámuel, Szikszai Aladár, Szatay Ferenc dr., Csikos Ferenc, Glück Sándor, Varga István dr., Hódí Béla dr.,Szabó Ferenc dr., Patai József és Széplaki József.

Szeptember 20-án a városháza nagytermében Kovács József polgármester jelenlétében a polgárőrök letették az esküjüket. Rostás István főkapitány felhívására mintegy négyszázan jelentek meg. A város és a rendőrség elöljáróinak jelenlétében ismertették számukra a rájuk vonatkozó szabályzatot, a polgárőrök kötelességeit. Figyelmeztették őket, hogy szolgálatuk során humánusan járjanak el, s hatalmukkal ne éljenek vissza. A fogadalomtétel után megkapták az ideiglenes jelvényeket és a névre szóló igazolványokat. (Aki nem tudtak jelen lenni, szeptember 19-én délben kellett pótolják elmaradásukat a Szent Anna utca rendőrkapitányságon.)

A polgárőröket 34 csoportba sorolták. Mindegyik élén egy-egy csoportvezető állt. A szervezet vezetői a polgárőrparancsnokok álltak. Ezek voltak: dr. Galánffy János, dr. Freund Jenő, dr. Szikszai Szabó László és dr. Kovács József. Létesítettek egy lovas csoportot is, melynek vezetői Sesztina Jenő és Kaszanyitzky Endre voltak. Összesen 680 polgárőr teljesített 1914-ben szolgálatot.

Az ideiglenes jelvények nemzetiszínű szalagok voltak, melyeket a mellükön viselték, a szalagon „Polgárőr” felirattal és rendőrségi pecséttel. A csoportvezetők a város színeiből, azaz kék-sárga színekből készült szalagot viseltek. A polgárőrök elsőként csak a vasútállomás mellett teljesítettek szolgálatot, ahol háromóránként váltották egymást.

A debreceni pályaudvar

Az ideiglenes jelvényként funkcionáló szalagot, hamarosan felváltotta a Löfkovits Artúr és Tsa. cég által készített igényes kivitelű zománcjelvény. A 67x56 mm méretű ovális bronz anyagú jelvényt külső körívén a nemzeti színek díszítik, melynek fehér sávjában a „POLGÁRŐRSÉG - DEBRECEN” felirat olvasható. A belső részen átlósan kettéosztva Debrecen kék-sárga színei és az 1914 évszám láthatók. A hátoldalon gyártójelzés található.

A polgárőrség vezetőinek és a csoportvezetőknek a jelvénye megegyezett a fent leírtakkal, annyi eltéréssel, hogy a jelvény tetejét a Szent Korona aranyozott mása díszíti. Mérete: 86x56 mm. Hátoldalán gyártójelzés látható. 

 

Források: Hermann Attila - Szanyi Miklós: "Csak előre édes fiam..."

Debreceni újságok