Lövészkötelezettek jelvénye

Az 1939-ben kiadott honvédelmi törvény lövészkötelezettséget írt elő a honvédség I. tartalékába és I. póttartalékába tartozók számára. A 42. életévüket be nem töltöttek katonai utókiképzésen vettek részt, javarészt lövészeten évi 36 órában.
Tábori sapkájukon a tisztek aranyozott, az altisztek ezüstözött, míg a tisztesek és a legénység bronz jelvényt viseltek. Viselési helye a tábori sapka elején a gombok fölött volt.
Az 1930-as években a polgári- és egyetemi lövészegyesületek tagjai szinte teljesen azonos kinézetű fémjelvényt viseltek a lőoktatásokon, illetve a lövészünnepélyek alkalmával. A polgári szervezetek bronz, míg az egyetemi lövészek aranyszínű jelvényt viseltek. Ekkor még nem szerepelt a jelvényben a felfelé mutató, babérággal körbefuttatott kard és a rohamsisak. Méretük valamivel kisebb a tartalékosok jelvényénél.
Az 1939-es jelvénnyel megegyező kinézetű jelvényük volt a lövészegyesületek frontharcos tagjainak, azonban a kard és sisak rátét ezüst színű volt.