Tűzharcos Kivonulási Emlékérem

 
A világháború veterán harcosait a Magyar Tűzharcos Szövetség képviselte Hazánkban. A szövetség tagjai részt vettek emlékmű avatásokon, megemlékezéseken, felvonulásokon. Szabályzatuk kimondta, hogy a rendezvényeken egységes formaruhájukban, kitüntetéseikkel feldíszítve kellett részt venniük. Ezekért a tettekért eleinte csak írásos dicséretben részesültek szervezetüktől. 1936-ban a tűzharcosok kétfokozatú kitüntetést alapítottak, mely a Kivonulási Emlékérem nevet kapta. Helytállóbb lett volna, ha inkább Kivonulási Jelvénynek, vagy Frontharcosok Bronz/Ezüst Érdemérmének nevezik el.
A bronz fokozatra azok a tagok tarthattak igényt, akik ez előírásoknak megfelelően legalább ötven alkalommal kivonultak. Az ezüst fokozatra pedig azon személyek, akik a bronz fokozatnak minimum egy éve tulajdonosai voltak, és teljesítették a századik kivonulást is. A jelvény a jobboldali mell alatti zseben volt viselendő.
 
Az elnökség havonta határozott azon tagokról, akik valamely fokozatra érdemesnek bizonyultak. A jelvény ára két pengő volt, melyet a tulajdonosnak kellett kifizetnie. A jelvényt ünnepélyes keretek között adták át. A jelvényről igazolványt állítottak ki.
A Magyar Tűzharcos Szövetség hivatalos lapja a Magyar Front című újság volt, mely az egyik legfontosabb kutatási felületet jelenti az érdeklődők számára.
 
A Kivonulási Emlékérem pajzs alakú, 38x50 mm-es jelvény. A pajzs felső karéján balra néző sas látható, mely karmaival a frontharcosok jelképét a Károly Csapatkeresztet részben lefedő rohamsisakot és a köztük átfutó kardot fogja. A csapatkereszt mögül napsugarak törnek elő, míg a pajzs alsó szegélyét tölgyfalombok koszorúzzák meg. A jelvényen a „BAJTÁRSI SZOLGÁLATÉRT” felirat olvasható.
A hátlapon gyártójelzés: „BERÁN N.- BPEST – DÖBRENTEI U. 2.” látható a legtöbb darabon. Egyes példányokban a hivatalosan bejegyzett védjegyre utaló „T.V.” jelzet van. A jelvény rögzítése vékony függőleges tűvel lett megoldva. 
 
Virágh Ajtony írása alapján, mely a Katonaújság 2010/3. számában jelent meg.
 
 
Filmhiradók a Frontharcos Szövetségről: